Z

Zberom odpadov

Chránime náš svet.

Vymeňte

ŽELEZO

za

PENIAZE

Výkup

železa a farebných kovov

Zber

a spracovanie starých vozidiel

Zber

elektroodpadu

Zber

akumulátorov a batérií

HĽADÁME ZAMESTNANCOV!

Príjmeme paličov s praxou.
Príjmeme strážníka.
Príjmeme skladníka.

AKTUÁLNY CENNÍK

Elektroodpad - 0,03 €/Kg
Akumulátory a batérie - 0,40 €/Kg
Cu - 3,80 €/Kg
Fe 12 - 0,15 €/Kg
Fe plech - 0,12 €/Kg
Al - 0,80 €/Kg

ĎAKUJEME  CTENÝM  KLIENTOM,  ŽE  NÁM  POMÁHAJÚ  CHRÁNIŤ  PRÍRODU

FAKTY V ČÍSLACH

Niekoľko údajov, ktoré nás charakterizujú.
0 rokov
NA TRHU
0.000 a viac
SPOKOJNÝCH KLIENTOV ROČNE
0.000 a viac ton
ŽELEZA ROČNE
0 a viac ton
FAREBNÝCH KOVOV ROČNE