Aktuálny cenník železného šrotu a farebných kovov

      cena/kg
  Meď opal - Vörösréz   5,40 €
  Mosadz - Sárgaréz   3,00 €
  Mosadz raf. - Sárgarézhűtő   2,40 €
  Hliník elektr. - Alumínium drót   0,90 €
  Hliník kusový - Alumínium darabos   0,50 €
  Hliník plech - Alumínium plé   0,50 €
  Hliník profilový - Alumínium profil   0,70 €
  Hliník chladič-Alumínium hűttő   0,20 €
  Oceľový šrot plech - Vashulladékplé   0,23 €
  Oceľový šrot-Vashulladék   0,25 €
  Akumulátory a batérie   0,30 €
  Nerez-Antikor-Saválló   0,60€
       
       

 

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dojednať jednotlivo na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch. Pri väčšom množstve zabezpečíme odvoz odpadu vlastnými vozidlami.

Zber a výkup kovového odpadu

  • pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej techniky a oznamovacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, iba od prevádzkovateľov dráh a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe
  • pochádzajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od správcov pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe
  • pochádzajúci z kanalizačných poklopov a krytov kanalizačných vpustí iba od vlastníka alebo prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie
  • pochádzajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych strojov a lesníckych strojov a ich súčastí, poľnohospodárskych technických zariadení a kovové časti konštrukčných celkov stavieb alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od poľnohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich roľníkov alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe
  • pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracovať, alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe
  • zo starých vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať a z vozidiel a ich častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, iba od držiteľa vozidla alebo od podnikateľských subjektov vykonávajúcich servis vozidiel
  • z elektroodpadu (§ 32 ods. 6) a jeho častí a súčiastok alebo javiaci znaky, že z neho pochádza, iba od osôb, ktoré sú oprávnené s ním nakladať, alebo od podnikateľských subjektov spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe