Kontaktné údaje

Sídlo firmy ZELKOV, s.r.o.
Viničná 17
940 01 Nové Zámky

IČO: 36564915
IČ DPH: SK 2021889430
Zap. OR SR OS NITRA Odd.: Sro, vložka č.: 15300/N

Telefón: 035/6426017

Prevádzka Nové Zámky

035/6426017, 0903 818601

Viničná 17,
940 01 Nové Zámky

Pondelok – Piatok 07:00 – 16:00
Sobota 07:00 – 12:00

47.982138, 18.185527

Prevádzka Levice

0902 944311
Mochovská 45,
934 05 Levice

Pondelok – Piatok 07:00 – 16:00
Sobota 07:00 – 12:00

48.203568, 18.611948